fbpx

Izaberite plan i pristup podacima koji vam najviše odgovara

Skrolujte za više paketa >>>

Besplatni Paket
0 RSD

Za brzi uvid u registracione podatke

Početni paket
12.000 RSD
+ PDV

Za kratak pregled poslovanja      


godišnja pretplata

Poslovni paket
30.000 RSD
+ PDV

Za detaljnu sliku rada kompanije


godišnja pretplata

Napredni paket
48.000 RSD
+ PDV

Za kompletan pristup i komercijalno targetiranje


godišnja pretplata

Broj korisničkih naloga 1 1 1 do 2

Podaci o kompaniji

Pregled kompanije

Brz pregled osnovnih registracionih podataka.

Adrese i kontakt

Saznajte na koje sve načine možete stupiti u kontakt sa kompanijom i sagledajte sve registrovane ogranke.

Računi i blokade

Pre početka saradnje, slanja robe ili ostalih dogovora sa kompanijom, proverite stanje računa iste i na taj način sprečite kasnije probleme sa naplatom svojih potraživanja.

Rukovodstvo i zaposleni

Saznajte ko rukovodi kompanijom i iskoristite kretanje broja zaposlenih kako biste sagledali i sam rast kompanije.

Vlasnička struktura

Proverite ko je krajnja povezanost kompanije i ko sve kontroliše kompaniju.

Sažeti finansijski podaci

Brzo sagledajte osnovne finansijske parametre.

Zabeležbe

Proverite da li je kompanija preregistrovana u nekom periodu, da li je doživela odvajanje ili pripajanje drugih firmi i slične beleške.

Preuzimanje izveštaja o kompanijama

Preuzimanje izveštaja o kompanijama – Preuzmite zeljene informacije o jednoj kompaniji u Excel formatu.

5 mesečno 20 mesečno 5 dnevno 50 dnevno
Kreditna ocena

Smanjite najčešću brigu koja je prisutna u poslovnim saradnjama – da li će biti ispunjene dogovorene obaveze. Kreditna ocena predstavlja novu metodologiju bodovanja predefinisanih karakteristika kompanije. Ispratite i trend ocene i na taj način sagledajte veće promene u kompaniji, kako pozitivne, tako i negativne.

Povezana lica

Proverite sigurnost kompanije sa kojom planirate saradnju preko stabilnosti.

Finansije i racia

Detaljno ispratite poslovanje kompanije iz finansijskog ugla.

Konsolidovani bilansi

Konsolidovani bilansi

Finansijska poređenja

Sami napraviti finansijsku analizu uporednim prikazanjivanjem finansija do 5 firmi, određenih sektora ili grupe kompanija.

Grafikon trenda

Izaberite finansijske pokazatelje za koje želite detaljnije da ispratite kretanje kroz niz godina.

Izvršenja kao dužnik

Proverite koliko često je firma bila predmet izvršenja zbog svojih dugovanja.

Izvršenja kao poverilac

Proverite koliko često je kompanija predala izvršenje kako bi naplatila svoje potraživanje.

Sudski sporovi

Imajte pregled sudskih postupaka i njihovih detalja.

Menice

Brzo steknite uvid u zaduženost kompanije sa kojom sarađujete i u samu strukturu izdatih menica.

Zaloge kao zalogodavac
Zaloge kao poverilac
Zaloge kao dužnik
Lizing kao primalac

Pregled vozila i mašina kupljenih na lizing.

Lizing kao isporučilac

Pregled vozila i mašina koja su uz posredovanje davaoca prodati na lizing.

Lizing kao davalac

Pregled vozila i mašina prodatih na lizing.

Istorija promena

Odaberite vrstu podataka i sagledajte kako su se menjale kroz vreme.

Spoljna trgovina

Sagledajte međunarodno poslovanje firme kroz detaljni uvid u uvozno-izvozne podatke.

Nekretnine

Steknite uvid u nepokretnosti u posedu kompanije kao i da li postoje tereti nad nekom od njih.

Tereti nad tuđom imovinom

Proverite da li kompanija ima terete nad tuđim nepokretnostima.

Napredna pretraga

Pretraga kompanija prema više od 45 kriterijuma

Pretražite kompanije u Srbiji prema parametrima koji su Vama važni. Pronadjite potencijalne klijente, dobavljače, čak i konkurente.

Pretraga kompanija prema direktorima i zemlji porekla
Preuzimanje liste klijenata sa napredne pretrage 200 mesečno 500 mesečno 10.000 mesečno
Preuzimanje liste klijenata sa napredne pretrage u excel formatu
Preuzimanje liste klijenata sa napredne pretrage u csv format
Čuvanje izlistanih kompanija za upotrebu u finansijskim poređenjima

Ostalo

Praćenje promena u kompanijama

Ispratite na aplikaciji svaku promenu kod vama bitnih kompanija u trenutku objave.

do 5 kompanija do 50 kompanija do 100 kompanija bez ograničenja
Dobijanje monitoringa promena praćenih kompanija na satnom/dnevnom/nedeljnom nivou

Ispratite svaku promenu kod vama bitnih kompanija u trenutku objave direktno putem Vašeg mail-a.

Praćenje korišćenja licence
Promena jezika
Pregled osobe
Administriranje nalozima u okviru vaše grupe

Pridružite se društvu najuspešnijih

Inicijativi PKSPartner se za manje od godinu dana pridružilo više od 10.000 korisnika.