fbpx

Izaberite plan i pristup podacima koji vam najviše odgovara

Scroluj za više paketa >>>

Besplatni Paket
0 RSD

Za brzi uvid u registracione podatke

Početni paket
12.000 RSD
+ PDV

Za kratak pregled poslovanja

Poslovni paket
30.000 RSD
+ PDV

Za detaljnu sliku rada kompanije

Napredni paket
48.000 RSD
+ PDV

Za kompletan pristup i komercijalno targetiranje

Pregled kompanije
Adrese i kontakt
Računi i blokade
Rukovodstvo i zaposleni
Vlasnička struktura
Sažeti finansijski podaci
Zabeležbe
Preuzimanje izveštaja o kompanijama 5 mesečno 20 mesečno 5 dnevno 50 dnevno
Kreditna ocena
Povezana lica
Finansije i racia
Konsolidovani bilansi
Finansijska poređenja
Grafikon trendaa
Izvršenja kao dužnik
Izvršenja kao poverilac
Sudski sporovi
Menice
Zaloge kao zalogodavac
Zaloge kao poverilac
Lizing kao primalac
Lizing kao isporučilac
Lizing kao davalac
Istorija promena
Nekretnine i hipoteke

Napredna pretraga

Pretraga kompanija prema više od 45 kriterijuma
Pretraga kompanija prema direktorima i zemlji porekla
Preuzimanje liste klijenata sa napredne pretrage 200 mesečno 500 mesečno 10.000 mesečno
Preuzimanje liste klijenata sa napredne pretrage u excel formatu
Preuzimanje liste klijenata sa napredne pretrage u csv format
Čuvanje izlistanih kompanija za upotrebu u finansijskim poređenjima

Ostalo

Preuzimanje izveštaja o kompanijama do 5 kompanija do 50 kompanija do 100 kompanija bez ograničenja
Dobijanje monitoringa promena praćenih kompanija na satnom/dnevnom/nedeljnom nivou
Praćenje korišćenja licence
Promena jezika
Pregled osobe
Administriranje nalozima u okviru vaše grupe
Broj korisničkih naloga 1 1 1 do 2