fbpx

Spisak funkcionalnosti

Podaci o kompaniji

Pregled kompanije

Brz pregled osnovnih registracionih podataka.

Adrese i kontakt

Saznajte na koje sve načine možete stupiti u kontakt sa kompanijom i sagledajte sve registrovane ogranke.

Računi i blokade

Pre početka saradnje, slanja robe ili ostalih dogovora sa kompanijom, proverite stanje računa iste i na taj način sprečite kasnije probleme sa naplatom svojih potraživanja.

Rukovodstvo i zaposleni

Saznajte ko rukovodi kompanijom i iskoristite kretanje broja zaposlenih kako biste sagledali i sam rast kompanije.

Vlasnička struktura

Proverite ko je krajnja povezanost kompanije i ko sve kontroliše kompaniju.

Sažeti finansijski podaci

Brzo sagledajte osnovne finansijske parametre.

Zabeležbe

Proverite da li je kompanija preregistrovana u nekom periodu, da li je doživela odvajanje ili pripajanje drugih firmi i slične beleške.

Preuzimanje izveštaja o kompanijama - 5 mesečno

Preuzimanje izveštaja o kompanijama – Preuzmite zeljene informacije o jednoj kompaniji u Excel formatu.

Kreditna ocena

Smanjite najčešću brigu koja je prisutna u poslovnim saradnjama – da li će biti ispunjene dogovorene obaveze. Kreditna ocena predstavlja novu metodologiju bodovanja predefinisanih karakteristika kompanije. Ispratite i trend ocene i na taj način sagledajte veće promene u kompaniji, kako pozitivne, tako i negativne.

Povezana lica

Proverite sigurnost kompanije sa kojom planirate saradnju preko stabilnosti.

Finansije i racia

Detaljno ispratite poslovanje kompanije iz finansijskog ugla.

Konsolidovani bilansi

Konsolidovani bilansi

Finansijska poređenja

Sami napraviti finansijsku analizu uporednim prikazanjivanjem finansija do 5 firmi, određenih sektora ili grupe kompanija.

Grafikon trenda

Izaberite finansijske pokazatelje za koje želite detaljnije da ispratite kretanje kroz niz godina.

Izvršenja kao dužnik

Proverite koliko često je firma bila predmet izvršenja zbog svojih dugovanja.

Izvršenja kao poverilac

Proverite koliko često je kompanija predala izvršenje kako bi naplatila svoje potraživanje.

Sudski sporovi

Imajte pregled sudskih postupaka i njihovih detalja.

Menice

Brzo steknite uvid u zaduženost kompanije sa kojom sarađujete i u samu strukturu izdatih menica.

Zaloge kao zalogodavac

Zaloge kao poverilac

Zaloge kao dužnik

Lizing kao primalac

Pregled vozila i mašina kupljenih na lizing.

Lizing kao isporučilac

Pregled vozila i mašina koja su uz posredovanje davaoca prodati na lizing.

Lizing kao davalac

Pregled vozila i mašina prodatih na lizing.

Istorija promena

Odaberite vrstu podataka i sagledajte kako su se menjale kroz vreme.

Napredna pretraga

Pretraga kompanija prema više od 45 kriterijuma

Pretražite kompanije u Srbiji prema parametrima koji su Vama važni. Pronadjite potencijalne klijente, dobavljače, čak i konkurente.

Pretraga kompanija prema direktorima i zemlji porekla

Preuzimanje liste klijenata sa napredne pretrage - 100 mesečno

Preuzimanje liste klijenata sa napredne pretrage u excel formatu

Preuzimanje liste klijenata sa napredne pretrage u csv format

Ostalo

Praćenje promena u kompanijama - do 5 kompanija

Ispratite na aplikaciji svaku promenu kod vama bitnih kompanija u trenutku objave.

Dobijanje monitoringa promena praćenih kompanija na nedeljnom nivou

Ispratite svaku promenu kod vama bitnih kompanija u trenutku objave direktno putem Vašeg mail-a.

Praćenje korišćenja licence

Promena jezika